onsdag 2 november 2011

Allhelgonadag

"Ditt tempel är mörkt, och lågt är dess valv ...
... till dess Maria går skär av sol
på skarens glans .."

Husmoderrosen i Gåxsjö